ຂ່າວຮືຮາ! ຕັກກະແຕນລະບາດໜັກ ທຳລາຍເຄື່ອງປູກຂອງປະຊາຊົນ

ຂ່າວທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ຮືຮາກັນຕາມສື່ສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍໆສື່ ທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນ


ທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຂົ້າໄຮ່, ສາລີ..

ການລະບາດຂອງຕັກແຕນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຢູ່ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້າສາລີ, ວອນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ລົງມາແກ້ໄຂຊ່ວຍແດ່


ພາບນີ້ແມ່ນຖ່າຍຢູ່ໄຮ່ຂອງ ທ້າວ ສົມໝາຍ ລາວລີ ບ້ານເພຍລໍໃໝ່​

0 Comments