ຕາຍໄດ້ 10 ວັນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ກຳເນີດລູກ

ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

ນາງສາວ Nomveliso Nomasonto Mdoyi ຍິງສາວ ໄວ 33 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຂອງເຂົາເອງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ນໝູ່ບ້ານ Mthayisi ໃນແຖບຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງອາຟຣິກກກາໃຕ້ ຈາກການຂາດອາກາດຫາຍໄຈ ແລະ ສົບຂອງເຂົາຖືກສົ່ງໄປຍັງບໍລິສັດທີ່ຈັດງານສົບເພື່ອນຳໄປຝັງ. ແຕ່ກ່ອນວັນງານສົບ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເສຍຊີວິດໄດ້ 10 ວັນ ໃນຂະນະທິມງານກຳລັງຈະຂົນສົ່ງສົບຈາກຫ້ອງເກັບສົບໄປຍັງໂລງສົບ ກໍ່ພົບເຫັນຮ່າງເດັກນ້ອຍທີ່ໄຮ້ວິນຍານ ຢູ່ຫວ່າງຂາຂອງເຂົາ ເຮັດໃຫ້ພວກທິມງານຕົກອົກຕົກໄຈໄປຕາມໆກັນ.

ຈາກເຫດການໜ້າເສົ້າສະຫຼົດໄຈຄັ້ງນີ້ ທາງຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຈັດງານສົບ ແລະ ພິທີຝັງຮ່າງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະລູກນ້ອຍ ໂດຍຝັງສົບທາລົກພ້ອມໆກັບແມ່ ແລະ ບໍ່ສົນໄຈເລື່ອງກ່ຽວກັບໄຊຍະສາດແຕ່ຢ່າງໃດ.


loading...

0 Comments