6 ວິທີລະງັບຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃຫ້ພ້ອມຮັບມືທຸກສະຖານະການ


ພາບປະກອບ goodlifeupdate.com

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນມັນອາດຈະມີບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໃຈຮ້າຍ, ອຸກອັ່ງ, ຫລືບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົວເອງໄດ້. ລອງມາເບິ່ງວິທີການຈັດການກັບຄວາມໂກດແຄ້ນພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້...


1. ສັງເກດຕົວເອງ

ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງອາລົມຕົນເອງ ວ່າກຳລັງຈະໂກດແຄ້ນ.

2. ນັບ 1-10

ໃຫ້ຫາຍໃຈເລິກໆ ຊ້າໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມໂກດຂອງເຮົາຊ້າລົງ.

3. ເຕືອນຕົວເອງ

ວ່າຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຈະຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໄດ້ດັ່ງໄຈ

4. ເບິ່ງຂໍ້ດີ

ຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຄວາມດີຂອງເຂົາໃນອະດີດທີ່ຜານມາ

5. ຝຶກຄິດ, ຝຶກສະໝອງ

ສິ່ງດີໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນດ້ານບວກ

6. ຝຶກການໃຫ້ອະໄພ

ແລະການປ່ອຍວາງທຸກຢ່າງຈະຜ່ານພົ້ນດ້ວຍດີ0 Comments