ເດັກນ້ອຍຍິງ ອາຍຸ 9 ປີ ເກີດລູກຢ່າງປອດໄພເດັກນ້ອຍຍິງ ຊາວເມັກຊິໂກ ອາຍຸ 9 ປີ ຕັ້ທ້ອງ ແລະເກີດລູກອອກມາຢ່າງປອດໄພ ເມື່ອວັນທີ 27 ກຸມພາ 2013 ກ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະເລັ່ງສອບສວນຫາຜູ້ກໍ່ເຫດກັບເດັກ ຊຶ່ງສັນນິຖານວ່າເປັນຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 17 ປີ, ໂດຍເລື່ອງນີ້ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຖົກຖ້ຽງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊ່ວງນັ້ນວ່າ ເດັກອາຍຸ 9 ປີຈະຕັ້ງທ້ອງໄດ້ແນວໃດ ເພາະດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍເທົ່ານີ້ ບໍ່ໜ້າຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເໝາະແກ່ການມີລູກ.


0 Comments