ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ All In One Karaoke Player

All In One Karaoke Player 

ດາວໂຫລດໂປຣແກຣມ All In One Karaoke Player 

ແນວທາງການປະຕິບັດ ມີດັ່ງນີ້:

1.ດັບ​ເບິນ​ທີ່​ໄອ​ຄອນ ​ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ຕິດຕັ້ງ setup.exe


2. ​​ແລ້ວ​ຈະ​ເຂົາໜ້າ​ຈໍ​ການ​ຕິດຕັ້ງ

 • ກົດ​ປຸ່ມ Next  ​ເມື່ອຢາກ​ຕິດຕັ້ງຂັ້ນຕອນ​ຖັດ​ໄປ
 • ກົດ​ປຸ່ມ Cancel ​ເມື່ອ​ຕ້ອງການ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກການ​ຕິດຕັ້ງ3. ກົດເລືອກ Folder ທີ່​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ຕິດຕັ້ງ​ໂປຣ​ແກຣມ (ບໍ່​ຖ້າ​ເລືອກ​ກໍ່​ໄດ້, ຕິດຕັ້ງຕາມ​ທີ່​ໂປຣ​ແກຣມຕັ້ງມາ​)

 • ກົດ​ປຸ່ມ Browse ເມື່ອ​ຕ້ອງການ​ປ່ຽນ Folder ທີ່​ຈະ​ຕິດຕັ້ງ
 • ກົດ​ປຸ່ມ Next  ​ເພື່ອ​ຕິດຕັ້ງຂັ້ນຕອນ​ຕໍ່​ໄປ


4. ​ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ​ນີ້​ໃຫ້​ເລືອກ​ອົງ​ປະກອບ​ຂອງ​ການ​ຕິດຕັ້ງ

 • Main Program Files  ໝາຍ​ເຖິງ ​ເລືອກ​ໄຟ​ລ໌ຫຼັກ​ຂອງ​ໂປຣ​ແກຣມ
 • Data Files  ໝາຍ​ເຖິງ ​ໄຟ​ລ໌ຂໍ້​ມູນ​ເພງ
 • Song Files  ໝາຍ​ເຖິງ ​ໄຟ​ລ໌​ເພງ​ຄະຣາ​ໂອ​ເກະ
 • Video Background Files  ໝາຍ​ເຖິງ ​ໄຟ​ລ໌ສຳລັບ​ໄວ້​ຊ້ອນ​ພາບ​ຄະຣາ​ໂອ​ເກະ

5. ຂັ້ນຕອນ​ເລີ່​ມການ​ຕິດຕັ້ງ​ໂປຣ​ແກຣມ

 • ກົດປຸ່ມ Back  ເພື່ອ​ກັບ​ຄືນ
 • ກົດປຸ່ມ Install  ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ຕິດຕັ້ງ
 • ກົດປຸ່ມ Cancel ຍົກ​ເລີ​ຕກການ​ຕິດຕັ້ງ

6.ສະ​ແດງ​ສະຖານະ​ກຳລັງ​ຕິດຕັ້ງ​ໂປຣ​ແກຣມ


7. ຂັ້ນຕອນ​ນີ້​ຈະ​​ເປັນ​ການ​ຕິດຕັ້ງສຳ​ເລັດ​ສົມບູນ ​ແລ້ວ​ກົດ​ປຸ່ມ Finish  ປິດ​ໄປ
0 Comments