ເຫັດທີ່ມີພິດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ພຽງສຳພັດພິດເຂົ້າຜ່ານຜິວໜັງ.

(Poison Fire Coral Fungus)

ເຫັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ ຖືກຄົ້ນພົບໃນເມືອງແຄຣນສ໌ ໄກອອກໄປທາງເໜືອຂອງລັດຄວີນແລນດ໌ ເຫັດຊະນິດນີ້ເປັນເຊື້ອລາທີ່ມີພິດຕໍ່ການສຳຜັດ.

ເຫັດຊະນິດນີ້ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີ ແຕ່ Australian Tropical Herbarium (ATH) ໄດ້ຍືນຍັນການຄົ້ນພົບໃນປ່າ ພູເຂົາ Redlynch ໃນແຄຣນສ໌


Redlynch


ເຫດສາຍພັນນີ້ມີພິດຕໍ່ການສຳຜັດ ມັນຜະລິດສານພິດຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຢ່າງ ທີ່ສາມາດດູດຊຶມຜ່ານຜິວໜັງໄດ້.

ຖ້າຫາກຮັບປະທານເຫັດນີ້ໄປ ຈະເກີດອາການ ປວດທ້ອງ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ໄຂ້ ແລະອາການຊາຕິດຕາມມາເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫືລ ສາຍວັນ


0 Comments