ສູດ!! ຢາ​ແກ້​ງູ​ພິດ​ກັດ​ທຸກ​ຊະນິດ

ພາບປະກອບ: theasiaparent

​​ສ່ວນ​ປະກອບ:

- ຜັກ​ສ້ຽນ(ທັງ5​ຢ່າງ) 1 ກຳມື
- ​ເຫຼົ້າ 1 ຈອກ 

​ການ​ປະສົມຢາ

ໃຊ້​ຕົ້ນຜັກ​ສ້ຽນ ​​ເອົາ​ທັງ 5 ຮາກ, ລຳ, ​ໃບ, ດອກ ​ແລະ​ໝາກ ​​ເກັບເອົາ​ມາ 01 ກຳມື, ຕຳໃຫ້​ແຫຼກ ​ແລ້ວ​ເອົາ​ເຫຼົ້າມາ 01 ຈອກ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນປັ້ນ​ເອົາ​ແຕ່​ນ້ຳ​ຢາມາ​ໃຫ້​ຜູ່​ຖືກ​ງູ​ກັດ ກິນ 01 ຈອກ​ກາ​ເຝ.

​ເຖິງ​ວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ງູ​ກັດ​ຈະ​ສະ​ຫຼົບ​ຢູ່ ກໍ່​ຕ້ອງ​ຈັບກ໋ອກ​ໃສ່​ປາກ ​ໃຫ້​ນຳ​ຢາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທ້ອງ​ໃຫ້​ໄດ້. ສ່ວນ​ກາກ​ຢາ​ທີ່​ເຫຼືອ ​ໃຫ້​ໃຊ້​ພອກ​ປາກ​ບາດ ບໍລິ​ເວນ​ທີ່​ງູ​ກັດ ​ເຫັນ​ຜົນ​ດີ​ແນ່ນອນ


0 Comments