ເຄັດບໍ່ລັບ!!! ວິທີປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກໃຫ້ງອກງາມ ເປັນໝາກຫຼາຍ

ພາບປະກອບບົດຄວາມ

ການຂຸດຂຸມປູກ:

ການຂຸດຂຸມປູກນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ລະດັບພໍເໝາະ ເລິກຫຼາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ ຕື້ນເກີນໄປກໍ່ບໍ່ດີ ຢ່າໃຫ້ຫຼຸດ ກວ້າງ 30 ເຊັນ ເອົາດິນເກົ່າທີ່ຂຸດອອກໃຫ້ໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະສົມດິນດໍາ 2 ສ່ວນ, ໃສ່ຂີ້ງົວ ຫລື ຂີ້ຄວາຍ 1 ສ່ວນປະສົມກັນ ແລ້ວເທລົງໄປແທນດິນທີ່ຂຸດອອກ.ໃສ່ໂຕປັບປຸງດິນ ເຊັ່ນ: ແຄວຊ້ຽມ 1 ກຳມື, ຢາ 3 ຈີ 1 ບ່າງກາເຟປະສົມລົງໄປ ເພື່ອກັນປວກ, ກັນໜອນ ບໍ່ໃຫ້ປວກກັດຮາກຕົ້ນໄມ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລົງມືປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ເລີຍ.

ວິທີສັງເກດການດູດຊຶມຂອງຕົ້ນໄມ້

ຖ້າໃບຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຮົາປູກ ຫາກຂຽວເຂັ້ມ ນັ້ນສະແດງວ່າທາດອາຫານມີພຽງພໍ, ແຕ່ໃບຂຽວຊີດ ຂຽວຈາງໆ ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງເລີ່ມໃຫ້ອາຫານເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຕົ້ນໄມ້.


ພາບປະກອບ

+ ໄລຍະປູກທີ 1: ຕ້ອງໃຫ້ກົກ, ກໍແພ່ ໃຫ້ຮາກຂະຫຍາຍຕົວ ໃຫ້ມີຄວາມຂຽວງາມ ແລະກຽມຈະໃຫ້ດອກອອກຜົນ ຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 16-20-0 ໃສ່ຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົ້ນໄມ້.

+ ໄລຍະທີ 2: ຫຼັງຈາກບໍາລຸງໄດ້ກົກໄດ້ກໍງາມແລ້ວ ໄລຍະເລີ່ມຈະເປັນດອກເປັນໝາກເຮົາຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 13-13-21 ໃສ່ຊ່ວງທີ່ເລີ່ມກໍາລັງເປັນດອກ.

ພໍເລີ່ມເປັນດອກອອກມາທຳອິດ ຕ້ອງສີດຢາປ້ອງກັນເຊື້ອລາຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນດອກດ້າ.-------------------------------------

👉 ຫາກບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ຢ່່າລືມກົດແຊຣ໌ໃຫ້ເພື່ອນໆຂອງທ່ານໄດ້ອ່ານດ້ວຍ 🙌💖🙆

   👇    👇     👇     👇      👇

0 Comments