ສ່ວນ​ປະກອບ:

- ນ້ຳ​ສະອາດ      1        ລິດ

- ​​ໃບ​ກະ​ເພົາ      1        ກຳມື

- ຂີງ​ໃຫຍ່         1        ຫົວ

ຂັ້ນຕອນ​ການ​ປະສົມ:

​ໃຫ້​​​​ເຮົາ​ເອົາ​ປະ​ເພົາ ປະມານ 1 ກຳມື, ນຳ​ຂີງ​ໃຫຍ່ 1 ຫົວ ທັງ​ສອງ​ຢ່າງ​​ເອົາ​ມາລ້າງດ້ວຍ​ນຳ​ສະອາດ. ຕົ້ມ​ໃສ່​ນ້ຳ 1 ລິດ, ຕົ້ມ​ໃຫ້​ຟົດ 15 ນາທີ ​ແລ້ວ​ປົງ​ລົງມາ​ດຶ່ມປະມານ 10 ນາທີ ອາການ​ຈະ​ຫາຍ​ດີ.