ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນເຂົ້າໃຊ້ອີນເຕີເນັດ ຈຳເປັນທີ່ສຸດ!!!

 

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນເຂົ້າສູ່ອີນເຕີເນັດ

1. IP Address

ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ (TCP/IP) ຄອມພີວເຕີທຸກໜ່ວຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ຕ້ອງມີເລກໝາຍປະຈຳເຄຶ່ອງໄວ້ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍອື່ນຮັບຮູ້, ໝາຍເລກດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໃຫ້ຄອມພິວເຕີທີ່ບັນຈຸ website ໃນອີນເຕີເນັດເອີ້ນວ່າ: IP Address 

ພາບປະກອບ IP Address 

2. ຊື່ເວັບໄຊທ໌ (Domain name)

Domain name ແມ່ນຊື່ເວັບໄຊທ໌ ທີ່ເອີ້ນໝາຍເລກ IP Address ທີ່ຍາກໃນການຈື່ຈຳເຊັ່ນ: website ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີ Domain name ແມ່ນ www.moe.gov.la ທີ່ໃຊ້ແທນໝາຍເລກ IP Address: 10.0.200.1

ການຕັ້ງຊື່ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື Domain name ແມ່ນອິງຕາມປະເພດຂອງເວັບໄຊທ໌ ໂດຍເຮົາສາມາດເຫັນຈຸດແຕກຕ່າງຂອງມັນຄື: ເວັບບໍລິການທົ່ວໄປ Domain name ຈະລົງທ້າຍດ້ວຍ .com, ເວັບສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເອກະຊົນ Domain name ຈະລົງທ້າຍດ້ວຍ .net, ອົງກອນຈະລົງທ້າຍດ້ວຍ .org ແລ້ວຕາມດ້ວຍ Domain name ຂອງປະເທດຂອງເວັບນັ້ນ ຕົວຢ່າງ: www.vientianetimes.org.la, ສຳລັບລັດຖະບານຈະລົງທ້າຍດ້ວຍ .gov ແລ້ວຕາມດ້ວຍ Domain name ຂອງປະເທດຂອງເວັບນັ້ນ ຕົວຢ່າງ: www.moe.gov.la 

ເວັບໄຊທ໌ (Domain name) 

3. ບຼາວເຊີ (Browser)


ເປັນໂປຼແກມປະເພດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເປີດ website ຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອີເຕີເນັດ. ໂປຼແກມບຼາວເຊີຈະມີຫຼາຍໂປຼແກມດ້ວຍກັນເຊັ່ນ: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Net Captor ແລະອື່ນໆ ແຕ່ວ່າເຮົາຖະນັດ, ໂຫລດໄວ, ກິນແຣມນ້ອຍກວ່າ.

(ເວັບ Browser)

4. ເວັບເພຈ (Web Page)

ຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ນໜ້າໜຶ່ງຂອງການບໍລິການເວັບໄຊ (WebSite), ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກເກັບໃນຮູບແບບໄຟລ໌ HTML (Hyper Markup Language). ໂດຍໄຟລ໌ HTML ຫນຶ່ງ ຄືເປັນເວັບ 1 ຫນ້າ. ພາຍໃນເວັບເພຈອາດຈະປະກອບດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ສຽງ. ວິດີໂອ ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວມັນຕິມີເດຍ ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະໜ້າເວັບມີລິ້ງ “ Link” ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຫາກັນ

ພາບປະກອບ Web Page

5. ການ Load 

ໃນຂະນະທີ່ເປີດເວັບໃດໜຶ່ງໂປຼແກມບຼາວເຊິ ຈະດຶງເອົາຂໍ້ມູນຈາກຄອມພີວເຕີທີ່ບັນຈຸເວັບນັ້ນ (Domain) ອອກມາສະແດງເທິງໜ້າຈໍພາບຂອງເຮົາ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານີ້ຈະເອີ້ນວ່າການ Load ຫຼື Loading
  
ພາບປະກອບຈາກ : bangkokbiznews.com

6. Link

ໜ້າເວັບໜຶ່ງໆ ຈະບໍ່ສາມາດສະແດງລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອຫາ ຫລືປະໂຫຍກໄດ້ໝົດທຸກຫົວຂໍ້. ສະນັ້ນແລ້ວ ໃນໜ້າເວັບຈຶ່ງມີພຽງແຕ່ຫົວຂໍ້, ຮູບພາບ ຫຼືສັນຍາລັກ ແລະ ເຄຶ່ອງໝາຍອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ຮູ້ ແລະ ຄຼິກ Link ເຂົ້າໄປກົດສີ່ງທີ່ຕົນເອງສົນໃຈ ນັ້ນເອີ້ນວ່າ: “Link”0 Comments