ສູດຢາ​ປິ່ນປົວ​ໜິ້ວຖົງ​ບີ


ສ່ວນ​ປະກອບ:

- ຈາວ​ໜາ​ກຕານ

​ແນະນຳ​ວິທີຮັບ​ປະທານ

​ໃຫ້​ກິນ​ຈາວ​ໜາ​ກຕານ ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ກິນ​ໃຫ້​ຕົງ​ເວລາ​ ​ແບ່ງ​ເວລາ​ກິນ​ເປັນ 3 ຄາບ ຄື: ກິນ​ເວລາ 12 ​ໂມງ​ກາງ​ເວັນ, ກິນ​ຕອນ​ບ່າຍ 3 ​ໂມງ​ແລງ ​ແລະ ກິນ​ຕອນ 9 ​ໂມງ​ກາງຄືນ. ກິນ​ໃຫ້​ຄົບ 3 ຄາບ ​ແລະ​ຕົງ​ເວລາ​ນີ້ ອາການ​ທີ່​ເປັນ​ກໍ່​ຈະ​ຫາຍ​ດີ​ເປັນ​ປົກກະຕິ.0 Comments