ການຄຳນວນອາຍຸ ດ້ວຍ Excel


ການຄຳນວນອາຍຸ

ອາຍຸ ໝາຍເຖິງ ອາຍຸຄົນ ຫລື ອາຍຸງານ ແມ່ນຈະໃຊ້ຫຼັກການດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ອາຍຸການເຮັດວຽກ, ກະສຽນອາຍຸ, ອາຍຸນັກຮຽນ ເປັນຕົ້ນ

ແນວທາງການຄິດໄລ່ ຄື:

1. ຈັດກຽມຂໍ້ມູນກ່ອນຈະເອົາສູດມາໃສ່
2. ຄລິກໃສ່ຫ້ອງອາຍຸ ແລ້ວພິມສູດໃສ່ ຫລືຈະກັອບໄປວາງ ກໍ່ໄດ້

ສູດຄິດໄລ່:

=YEAR(TODAY())-YEAR(B2)&" ປີ"

-------------------------------------
👉 ຫາກບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ຢ່່າລືມກົດແຊຣ໌ໃຫ້ເພື່ອນໆຂອງທ່ານໄດ້ອ່ານດ້ວຍ 🙌💖🙆
   👇    👇     👇     👇      👇

0 Comments