ວິທີຂໍ້ມູນຄືນເມື່ອຖືກ Format ຫລື ລົບຈາກ Hard disk กู้ไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบคืนເມື​່ອທ່ານ​ມີ​ປັນຫາ​ກ່ຽວກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ລົບ​ຖີ້ມ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ທ່ານ​ຢາກ​ນຳ​ຂໍ້​ມູນ​ນັ້ນກັບ​ຄືນ​ມາ​​ໃຊ້ງານ​ອີກ​ ທ່ານ​ສາມາດ​ກູ້​ຄືນ​ມາ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ໂປຼ​ແກຼມ Easeus DataRecovery Wizard Professional ​ໂດຍ​ມີ​ຂັ້ນຕອນ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ດັ່ງລຸ່ມ​ນີ້:

ຫາກທ່ານໃດຍັງບໍ່ທັນມີໂປຣແກຣມນີ້ ກໍ່ສາມາດກົດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກທີ່ນີ້ເລີຍ ດາວໂຫລດ

1. ເປີດ​ໂປຼ​ແກຼມຂື້ນມາດັ່ງ​ຮູບ ​ແລ້ວ​​ຄຼີກ​ເລືອກ Complete Recovery


2. ເລືອກ​ປະ​ເພດ​ໄຟຣທີ່​ຕ້ອງການ​ກູ້​ຄືນ​ແລ້ວ​ໃຫ້​ກົດ​ປຸ່ມ Next


3. ເລືອກ​ຊອງ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ກູ້ຂໍ້​ມູນ​ແລ້ວ​ກົດ Next


4.  ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນຄົ້ນຫາ​ຂໍ້​ມູນ


5. ເລືອກ​ຊ່ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ກູ້​ຂໍ້​ມູນ ​ແລ້ວ​ກົດ​ປຸ່ມ Next


6. ເລືອກ​ໄຟຣທີ່​ຕ້ອງການ​ກູ້ ​ແລວ​ກົດປຸ່ມ Next


7. ເລືອກ​ບ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​​ໃວ້​ແລ້ວ​ກົດ​ປຸມ Next


8. ລາຍ​ງານ​ການ​ບັນທຶກ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ0 Comments