ວິທີໃສ່ແສງຕະເວັນໃນຮູບພາບ ດ້ວຍ Lens Flare ໃນ Photoshopການໃສ່ເອັບເຟັກແສງຕະເວັນໃນຮູບພາບ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

1. ກ່ອນອື່ນ ເປີດຮູບທີ່ຕ້ອງການຈະໃສ່ແສງຕະເວັນ (Lens Flare) ຂື້ນມາ


2. ກົດເລືອກເມນູ Filter > Render > Lens Flare... (ຕາມຮູບເລີຍ)


3. ເມື່ອເຂົ້າມາໜ້າ Lens Flare ນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາເລືອກປັບຕາມໄຈມັກ ຕ້ອງຈະໃຫ້ແສງຕາເວັນຢູ່ບ່ອນໃດ
  • Flare Center: ເຄື່ອງໝາຍບວກ (+) ເລື່ອນວາງໃນຕຳແໜ່ງຂອງແສງຕາເວັນເທິງພາບ
  • Brightness: ປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງຕາເວັນ
  • Lens Type: ເລືອກຊະນິດຂອງແສງຕາເວັນ ມີ 4 ແບບໃຫ້ເລືອກໃຊ້

ຫຼັງຈາກເພີ່ມແສງ  Lens Flare ລົງໄປໃນຮູບພາບແລ້ວ ຜົນອອກມາຈະໄດ້ແບບນີ້__________________________
👉 ແຊຣ໌ໃຫ້ເພື່ອນໆຂອງທ່ານໄດ້ອ່ານນຳ ຕາມໄອຄອນດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ 🙌🙆💖
👇👇👇👇👇

0 Comments