ວິທີສ້ອມກະຕິກນໍ້າຮ້ອນໄຟຕົ້ມບໍ່ຂື້ນ ແຕ່ໄຟອຸ່ນຕິດຕະຫຼອດ(Repair Thermo Pot when Warm indicator light alway on)ກະຕິກນ້ຳໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ Panasonic ລຸ້ນ NC-TWS22 ຂະໜາດ 2.2 ລິດ 220v 50hz 670w 3A

ແນວທາງການສ້ອມ: ຫາຊື້  thermostat 90C ແລ້ວເອົາມາປ່ຽນ ແກະຊີລີໂຄນເດີມອອກກ່ອນ ຈິ່ງປ່ອຍອັນໃໝ່ໄດ້
0 Comments