ວິທີສ້າງເຊັນເຊີ(Sensor)ພາບໂປ້-ເປືອຍ ດ້ວຍ Mosaic ໃນ Photoshopການສ້າງເຊັນເຊີ (Sensor) ພາບໂປ້, ພາບເປືອຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ ມັນກໍ່ມີຢູ່ຫຼາຍວິທີ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກຂອງໃຜລາວ. ຈະໃຊ້ເຮັດໃນໂທລະສັບກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງກໍ່ມີຫຼາຍແອັບທີ່ສາມາດເຮັດເຊັນເຊີພາບຖ່າຍແບບນີ້ໄດ້ ພ້ອມທັງສະດວກ ແລະວ່ອງໄວອີກ.

ສຳລັບທຣິກໃນມື້ນີ້ ແມ່ນຈະມາແນະນຳການເຮັດເຊັນເຊີພາບຖ່າຍ ດ້ວຍ Mosaic ໃນໂປຣແກຣມ Photoshop ແບບງ່າຍໆໃນເວລາສັ້ນໆ

ແນວທາງການປະຕິບັດ ມີດ່ັງນີ້:

1. ເປີດພາບຖ່າຍຂື້ນມາ ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ File à Open  ຫລືກົດທີ່ແປ້ນຄີບອດ Ctrl+O ກໍ່ໄດ້ຄືກັນ. ແລ້ວເລືອກເອົາຮູບໃດຮູບໜຶ່ງມາ


2. ເມື່ອເລືອກເອົາໄດ້ແລ້ວ, ຄລິກທີ່ເຄື່ອງມື Rectangular  Marquee Tool ຫລືຈະກົດຄີລັດ M ກໍ່ໄດ້ ແລ້ວກົດລາກເທິງພາບບໍລິເວນທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະເຊັນເຊີ(Sensor)3. ເຂົ້າໄປ Filter à Pixelate àMosaic...


4. ປ້ອນຕົວເລກທີ່ຕ້ອງການໃສ່ລົງໄປໃນຫ້ອງ Cell Size ຫລືຈະເລື່ອນປັບກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອໃສ່ເຊັນເຊີພາບໄດ້ແລ້ວກໍ່ກົດປຸ່ມ OK ໄປເລີຍ.

-------------------------------------
👉 ຫາກບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ຢ່່າລືມກົດແຊຣ໌ໃຫ້ເພື່ອນໆຂອງທ່ານໄດ້ອ່ານດ້ວຍ 🙌💖🙆
   👇👇👇👇👇

0 Comments