ວິທີການໃສ່ສັນຍາລັກພິເສດ(Symbol) ໃນເອກະສານ - MS Word


ທ່ານສາມາດເພີ່ມສັນຍາລັກແບບພິເສດ ຫຼືສັນຍາລັກອື່ນໆໃສ່ໃນເອກະສານຂອງເຮົາໄດ້ແບບງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ.ການເພີ່ມສັນຍາລັກແບບພິເສດນັ້ນ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນເຮົາຈະຕ້ອງມີ Fonts ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຟອນທ໌ດັ່ງນີ້ຈະຕິດຕັ້ງ ຫຼືລົງມາໃຫ້ພ້ອມກັບວິນໂດຢູ່ແລ້ວ. ເຮົາສາມາດເລືອກຟອນທ໌ໄດ້ ເຊິ່ງແຕ່ລະຟອນທ໌ຈະມີສັນຍາລັກພິເສດບໍ່ຄືກັນ ບາງຟອນທ໌ກໍ່ບໍ່ມີສັນຍາລັກພິເສດເລີຍ. 

ພາບປະກອບສັນຍາລັກພິເສດ

ສຳລັບສັນຍາລັກແບບພິເສດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນຳໃນກຸ່ມຟອນທ໌ເຊັ່ນ: Wingding1, Wingding2, Wingding3 ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີຟອນທ໌ອື່ນໆອີກ ທີ່ມີສັນຍາລັກພິເສດແບບນີ້.

ວິທີການປະຕິບັດ

1. ກົດແທັບ Insert ແລ້ວເລື່ອນເມົ້າສ໌ມາເບື້ອງຂວາສຸດ ຈະສັງເກດເຫັນປຸ່ມສັນຍາລັກໂອມ ກົດປຸ່ມ Symbol


2. ກົດເລືອກ More Symbol..


3. ເລືອກຟອນທ໌ຮູບແບບສັນຍາລັກ ຈະເລືອກເປັນ Wingdings 2 ຫລືສິເລືອກເປັນຟອນທ໌ອື່ນກໍ່ໄດ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ


4. ກົດເລືອກສັນຍາລັກທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລ້ວກົດປຸ່ມ Insert


ພຽງເທົ່ານີ້ ເຮົາກໍ່ໄດ້ສັນຍາແບບພິເສດມາໃຊ້ໃນເອກະສານຂອງເຮົາແລ້ວ...

👉 ຫາກບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ຢ່່າລືມກົດຖືກໄຈ & ແຊຣ໌ ໃຫ້ເພື່ອນໆຂອງທ່ານໄດ້ອ່ານດ້ວຍ 🙌💖🙆

0 Comments