ວິທີໃສ່ເລກໜ້າຂອງເອກະສານ ຕາມຕ້ອງການ ໃນ Word (ມີຄລິບ)

ການໃສ່ເລກໜ້າໃນໜ້າທີ່ມີເນື້ອໃນ ໃຫ້ເປັນເລກລຳດັບທຳອິດ ຫລື ໜ້າທີ່ 1 ນັ້ນ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ສຳລັບຫຼາຍໆທ່ານເລີຍທີດຽວ  ໃນເພຈກໍ່ມີເພື່ອນສະມາຊິກແນະນຳເຂົ້າມາກ່ຽວກັບວິທີການນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ແອັດມິນຈຶ່ງໄດ້ໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ພົບຄລິບນີ້ ການໃສ່ເລກໜ້າຂອງເອກະສານ ແອັດມິນເອງກໍ່ທົດລອງເບີ່ງແລ້ວ ເຫັນວ່າໄດ້ຜົນ ຈະໃສ່ໜ້າໃດເປັນລຳດັບທີ 1 ກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.

ຄລິບສອນການໃສ່ເລກໜ້າເອກະສານ0 Comments