About Me

ສຸດໜ້າຮັກ!! "ນ້ອງມົດ" ນາງຟ້າໄກ່ຕີ ແຫ່ງພາກເໜືອຂອງໄທ (ຮູບພາບ)

ສຳລັບ ນ້ອງ ມົດ ອາຍຸ 24 ປີ, ເຊິ່ງເປັນຄົນຈັງຫວັດ ພະເຍົາ ປະເທດໄທ ນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກຈາກອາຊີບສາວ ພີອາຣ໌(PR) ຂອງຟິດເນັດທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງໜຶ່ງ ຫັນເຂົ້າສູ່ວົງການໄກ່ຕີ ທັງຕີດ້ວຍຕົນເອງ ແລະລ້ຽງເພື່ອຈຳໜ່າຍ ຈົນສ້າງຊື່ສຽງໄປທົ່ວວົງການ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພາກເໜືອ


ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມຜົນງານຂອງ ນ້ອງ ມົດ ລວມທັງບັນດາໄກ່ຕີຂອງນາງ ກໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນເຟສບຸກ Mod, Phayao, ແລະ Instagram. mod_phayao


loading...

Post a Comment

0 Comments