ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກຳຈັດ cache ໃນ browser, ວິທີການລຶບ cache ໃນ Windows 10 ແມ່ນເປັນການເລີ່ມຕົ້ນແກ້ໄຂປັນຫາເຄື່ອງຊ້າ ຫລື ເພີ່ມພື້ນທີ່ຫວ່າງໃຫ້ກັບ SSD ຂອງທ່ານ.

ວິທີການລຶບ cache ໃນ Windows 10

1. ໄປທີ່ປຸ່ມ Start, ພິມ Disk Cleanup ແລ້ວກົດ Enter.


2.ໃຫ້ເລືອກໝາຍຕິກວ່າຈະລົບໃນສ່ວນໃດ ໃນພາບຈະວ່າໃນ Folder : Download ແລະ Recycle Bin ແມ່ນມີໄຟລ໌ຄ້າງຢູ່ຫຼາຍ ເມື່ອລວມກັນອາດເຖິງ 1GB ເມື່ອເລືອກໄດ້ແລ້ວ ຈາກນັ້ນກົດ OK ເປັນອັນວ່າສຳເລັດ


ວິທີການລຶບ cache DNS

DNS Table ຫຼື DNS Cache ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເກັບຊື່ໂດເມນ ແລະ ທີ່ຢູ່ IP ທີ່ເຄີຍຄົ້ນຫາມາກ່ອນ. ເພື່ອວ່າທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສອບຖາມ DNS Server ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ງານ Domain Name ອີກຕື່ມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ແຕ່ເມື່ອເຮົາໃຊ້ເປັນເວລາດົນໆ ມັນອາດຈະເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນກັນ ຕອນນີ້ໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງວິທີການລົບກັນເລີຍ

1. ໄປທີ່ປຸ່ມ Start, ພິມ Commad Prompt. 

2.ໃນ App Commad Prompt ໃຫ້ຄລິກຂວາ ແລະກົດ Run as administrator 


3. ໃນຄຳສັ່ງ Command Prompt ໃຫ້ເຮົາພິມຄຳວ່າ

ipconfig/flushDNS


4.ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມແຈ້ງວ່າ Windows ໄດ້ລົບແຄຊອອກໃຫ້ແລ້ວ

loading...