How to ວິທີການປິດການອັບເດດ windows 10

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ - ການອັບເດດ Windows ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບປະຕິບັດການ
ກ່ອນອື່ນຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນ່ໄຈວ່າຄອມຂອງເຮົາຕ້ອງມີໂປຣແກຣມຕ້ານໄວຣັສ ກ່ອນທີ່ຈະປິດການອັບເດດ Windows ເພາະວ່າຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາປິດການອັບເດດແລ້ວ “Windows Defender” ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ອັບເດດສຳລັບໄວຣັດສ໌ ຫລື ໄພຄຸກຄາມໃໝ່ໄດ້.

ວິທີການປິດການອັບເດດ Windows

1. ເປີດ Run command (ກົດປຸ່ມ Win + R) ພິມຄຳວ່າ “services.msc2. ເລື່ອນເລືອກ Windows Update service ຈາກລາຍການທັງໝົດ3. ຄລິກແທັບ “General” ແລ້ວປ່ຽນ “Startup Type” ເປັນ “Disabled”4. ແລ້ວຣີສະຕາດຄອມໃໝ່ 1 ຄັ້ງ


0 Comments