ProShow Gold v4.1+Key ໂປຣແກຣມສ້າງສະໄລ້ຂັ້ນເທບ ຕົວຖາວອນໃຊ້ງານໄດ້ 100%

 

ProShow Gold Version 4.1 ເປັນໂປຣແກຣມສ້າງສະໄລ້ໂຊແບບຂັ້ນເທບ ໂປແກຼມໃຊ້ງານງ່າຍຫຼາຍ ພຽງສຶກສານ້ອຍຫນຶ່ງກໍ່ເປັນແລ້ວ ມາພ້ອມກັບ Key ການລົງທະບຽນ ແຈກໃຫ້ເອົາໄປ Crack ໄດ້ເລີຍ.


ເຫັນແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້ ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງການນຳໃຊ້ແມ່ນສຸດຍອດ ສາມາດ export ເປັນໄຟລ໌ວີດີໂອລະດັບສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດເປັນແຜ່ນ DVD ໄວ້ສຳລັບການ present ງານກໍ່ໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຮູບທີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ຫຼື ບໍ່ນ້ອຍຈົນເກີນໄປ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມລະອຽດໃນລະດັບ HD. ພ້ອມແລ້ວເຮົາມາດາວໂຫລດ ProShow Gold 4.1 ເພື່ອທົດລອງໃຊ້ກັນເລີຍ

ດາວໂຫລດ ໂປຣແກຣມສາ້ງສະໄລ້ໂຊ ProShow Gold v4.1+Key


loading...

2 Comments