About Me

Zhang juncai ຊາຍໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສູງທີ່ສຸດຂອງອາຊີ!!


Zhang juncai ມີຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ແຂວງ ເຊີນໄຕ ຂອງຈີນ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງວ່າເປັນຄົນສູງຜິດປົກກະຕິ, ເຂົາເກີດເມື່ອປີ 1966, ມີຄວາມສູງ 2.42 ແມັດ ແລະ ຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີຄົນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ
loading...
ເມື່ອຕອນຮຽນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ Zhang juncai ແມ່ນລາວມີຄວາມສູງລື່ນໝູ່ເພື່ອນໃນໂຮງຮຽນ ແລະພໍອາຍຸໄດ້ 22 ປີ ເຂົາກໍ່ມີຄວາມສູງ 2.12 ແມັດ


Zhang juncai ໄດ້ເລົ່າວ່າ: ຍ້ອນສູງເກີນໄປ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວດຳລົງຊີວິດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງກໍ່ໄດ້ປ່ຽນຢູ່ຕະຫຼອດ


ປີ 1999 Zhang juncai ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຊອກຫາຄູ່ຮັກ ໃນທີ່ສຸດເຂົາກໍ່ພົບຮັກ ແລະໄດ້ແຕ່ງງານ, ເຊິ່ງເມຍຂອງເຂົາຄົນປະຈຸບັນຊື່ວ່າ He xinjing


ເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອນມິດສະຫາຍ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຫ້າມປາມບໍ່ໃຫ້ He ຮັກກັບຄົນທີ່ສູງເກີນ 2 ແມັດ ແຕ່ແນວໃດເຂົາກໍ່ຍັງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາ Zhang juncai ມາເປັນຜົວ


ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບໍ່ດົນທັງສອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫໍນຳກັນ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍເທື່ອທີ່ມີສາຍຕາຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງມີຄົນດູຖູກ, ອິດສາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີເຂົາຍັງມີຄວາມສຸກຮ່ວມກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ງງານກັນໄດ້ 21 ປີແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ພະຍານຮັກນຳກັນແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ


ຂໍ້ມູນຈາກ: ລູກເມືອງພວນ

loading...

Post a Comment

0 Comments