About Me

ສາວປ່ວຍແປກ! ຕ້ອງກິນຢາທຸກ 15 ນາທີ


ເວັບໄຊຂອງອັງກິດລາຍງານວ່າ ພົບຍິງອາຍຸ 23 ປີ ທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດ ຕ້ອງກິນອາຫານທຸກໆ 15 ນາທີເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ລອດ. ສະເລ່ຍແລ້ວ ນາງຈະກິນອາຫານ 60 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ແຕ່ວ່ານໍ້າໜັກຂອງນາງຈະບໍ່ມີວັນເພີ່ມຂື້ນອີກ ມີແຕ່ມັນຈະຫຼຸດລົງເທົ່ານັ້ນຖ້າຫາກບໍ່ກິນ.

ໂດຍຍິງຄົນດັ່ງກ່າວຊື່ນາງ ລິຊຊີ່ ເວລາສເຄວຊ໌ ຈາກເມືອງ ອັອດສຕິນ, ລັດເທັກຊັລ, ສະຫັດລັດອາເມລິກາ, ເປັນຍິງທີ່ມີຮ່າງກາຍຜອມຈົນເນື້ອໜັງຕິດກະດູກ. ຈົນໄປທາງໃດກໍ່ມີແຕ່ຄົນຢ້ານກົວ ຫລືສະແດງທ່າທີລັງກຽດນາງ ລິຊຊີ່ກ່າວວ່າ ໃນຕອນທຳອິດລາວຖືກໝູ່ເພື່ອນເຍາະເຍີ້ຍຈົນລາວບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. 


ລາວຮູ້ສຶກທໍ້ໃຈຫຼາຍທີ່ຫຼາຍຄົນເວົ້າແບບນັ້ນ ລາວໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມາດຫຼາຍຈາກສິ່ງທີ່ລາວເປັນ, ບໍ່ມີໃຜຮູ້, ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ເລືອກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ແລະຍອມຮັບສະຖານະພາບທີ່ເປັນຢູ່ ແລະປັບຕົວເພື່ອດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກ.


ລິຊຊີ່ເປັນເດັກທີ່ເກີດກ່ອນກຳນົດ 4 ອາທິດມີນໍ້າໜັກພຽງ 2 ປອນ, ເຊິ່ງແມ່ຂອງນາງບອກວ່າຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ລິຊຊີ່ ຖືກສົ່ງໄປໂຮງ ໝໍ ແຕ່ທ່ານໝໍກໍ່ບໍ່ສາມາດລະບຸອາການຂອງນາງໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ເຄຊຂອງນາງກາຍເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງແພດໝໍໃນທົ່ວໂລກ ແລະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຶກສາກ່ຽວກັບພັນທຸກຳ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍທ່ານໝໍບາງຄົນກ່າວວ່າ ລິຊຊີ່ ອາດຈະເປັນໂລກ Neonatal Progeroid Syndrome ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແກ່ເກີນໄວອາຍຸ. ການສູນເສຍໄຂມັນຈາກໃບຫນ້າ  ແລະຮ່າງກາຍ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງເນື້ອເຍື່ອ ເຊິ່ງບໍ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ປະສົບກັບສະພາບອາການນີ້ ແລະແຕ່ລະຄົນຈະມີອາການແຕກຕ່າງກັນ.

Post a Comment

0 Comments