ຜັກຕຳລຶງ(ຕຳລິງ) ຜັກພື້ນບ້ານສາລະພັດປະໂຫຍດ

 


ຜັກຕຳລືງເປັນພືດທ້ອງຖິ່ນ. ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານສູງ ປະກອບມີ 10 ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ, ແຄວຊ້ຽມ, ຟົດສະຟໍຣັດ ແລະວິຕາມິນອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ. ຍອດຜັກຕຳລືງສາມານຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫຼາກຫລາຍປະເພດເຊັ່ນ: ເຮັດແກງ, ລວກກັບຈຽວ, ໃສ່ແກງໜໍ່ ແລະອື່ນໆ; ນອກຈາກການມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານສູງແລ້ວ ໃນຕຳລືງຍັງພົບເຫັນກົດອະມິໂນຫລາຍຊະນິດ. ໝາກຂອງມັນພົບສານຄິວເດີ ບີຕາຊິນB (cucurbitacinB)

ຊັບພະຄຸນທາງຢາ:

1. ໃບ ແລະເຄືອມີລິດລົດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້. ດ້ວຍມີການທົດລອງໃຊ້ນໍ້າຄັ້ນຈາກໃບ ແລະເຄືອສົດໆແລະປະສົມຂອງເຫຼົ້າໄດ້ພົບວ່າສາມາລົດນໍ້າຕານໃນເລືອດຂອງກະຕ່າຍ ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້
2. ກິນຜັກຕຳລືງສົດໆ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການທ້ອງອືດໄດ້ດີ
3. ຜັກຕຳລືງມີເບຕາແຄດຣທິນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເລັງ ແລະໂຣກຫົວໃຈວາຍ
4. 
ຕຳລືງມີສານໃຍອາຫານທີ່ຊ່ວຍໃນລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ລະບົບການຂັບຖ່າຍ
5. ຜັກຕຳລືງປະກອບດ້ວຍທາດແຄວຊ້ຽມ. ຊ່ວຍຮັກສາກະດູກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
6. ນຳໃບຕຳລືງສົດຕຳໃຫ້ລະອຽດປະສົມກັບນໍ້າ. ແລ້ວນຳມາທາໃສ່ຜິວໜັງ. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນ ແລະອາການອັກເສບ
7. ຮັກສາແຜອັກເສບ. ນຳໃບສົດ ຫຼືຮາກ ມາພອກໃຊ້ບໍລິເວນບາດແຜໄດ້ຜົນດີຜັກຕຳລືງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແລະມື້ນີ້ແອັດມີສູດນໍ້າຜັກຕຳລືງມາຝາກ ມາດື່ມນໍ້າຕຳລືງເພື່ອຮັກສາໂລກເບົາຫວານ ແລະເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ໄປເບີ່ງສ່ວນປະສົມ ແລະວິທີການປະຕິບັດກັນເລີຍ...

ສ່ວນປະສົມ

  • ໃບຕຳລືງ 20 ກຼາມ
  • ນໍ້າເຊຶ່ອມ 30 ກຼາມ
  • ນໍ້າໝາກນາວ 10 ກຼາມ
  • ນໍ້າຕົ້ມສຸກ 200 ກຼາມ
  • ເກືອປົ່ນປະສົມໄອໂອດິນ 1 ກຼາມ
ວິທີປະຕິບັດ
ນຳໃບຕຳລືງມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລະນຳໄປປັ່ນ ໃສ້ນໍ້າຕົ້ມສຸກເຄີ່ງໜຶ່ງກ່ອນ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ລະອຽດນຳໄປຕອງ ແລະໃສ່ນໍ້າທີ່ເຫຼືອຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າທີ່ໄດ້ໄປໃສ່ເກືອ, ນໍ້າໝາກນາວ, ນໍ້າເຊື່ອມ ປຸງລົດຕາມໄຈມັກ

loading...

0 Comments