ກະຖິນ (Endemic) ແມ່ນພືດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວວາ ແລະຂື້ນຢ່າງໜາແໜ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ພືດຕາມທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້. ກະຖິ່ນຖືກຈັດອັນດັບເປັນ 1 ໃນ 100 ສາຍພັນທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງໂລກ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຢູ່ລອດຂອງພືດພັນ ສະຫະພັນສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ( the Invasive Species Specialist Group of the IUCN Species Survival Commission)

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກະຖິ່ນ


1. ຍອດອ່ອນ, ກະຖິນອ່ອນ, ຝັກອ່ອນ ແລະແກ່ນສາມາດກິນເປັນຜັກ, ໃບສາມາກິນກັບຈ່ຽວ, ກິນກັບຕຳໜາກຫຸ່ງ...
2. ໃບ, ຍອດ, ຝັກ ແລະແກ່ນອ່ອນສາມາດນຳໃຊ້ເປັນອາຫານໃນການລ້ຽງສັດເຊັ່ນ: ງົວ, ໄກ່, ແບ້, ແກະແລະອື່ນໆ.
3. ໃບກະຖິນມີທາດໄນໂຕຣເຈນ ແລະເກືອໂພແທດຊຽມ. ສາມາດໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໄດ້
4. ແກ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໃນການຕົກແຕ່ງເປັນເຄື່ອງປະດັບໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ສາຍແຂນ, ສາຍແອວ ແລະອື່ນໆ.
5. ລຳຕົ້ນກະຖິ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງມືການກະເສດ, ຟືນ, ເຜົ່າເຮັດຖ່ານໄຟ ...
6. ເປືອກກະຖິ່ນ ເຮັດເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ສາມາດໃຊ້ເຮັດເຈ້ຍໄດ້. ແຕ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກນິຍົມປານໃດ
7. ເປືອກຂອງຕົ້ນກະຖິນສາມາດໃຊ້ເຮັດສີຍ້ອມຜ້າໄໝ. ໂດຍເອົາເປືອກແຫ້ງ 3 ກິໂລ, ຜ້າໄໝ 1 ກິໂລກຼາມ ຈະເປັນສີນໍ້າຕານ.
loading...