ຈຸດແຕກຫັກ!! ອາການພາສາຮ່າງກາຍທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນຄູ່ຮັກ

ເຮົາມັກຈະເຊື່ອວກັນວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເກີດອັນໃດຂື້ນຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດມາເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກຂອງເຮົາຕ້ອງຈາກກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນສະເໜີໄປ ແລະຄົນເຮົາກໍ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຖ່າຍຖອດດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທີ່ເວົ້າຈາ ແຕ່ຜ່ານພາສາກາຍຂອງພວກເຂົາດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດິທີ່ຈະຄົ້ນຫາບັນຫາໃນຄວາມສຳພັນ ໃນບາງຄັ້ງປະເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ນຳສະເໜີໃນຮູບແບບຂອງພາສາກາຍເທົ່ານັ້ນ. ຫາກວ່າເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຄູ່ຮັກຂອງເຮົາຕ້ອງການເຮົາຄວນຈະຮັບຟັງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສິ່ງເຂົາເວົ້າ ຫລືສື່ຜ່ານຄຳເວົ້າຈາ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາພະຍາຍາມສື່ສານນໍາອີກ

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຜູ້ຊ່ຽວຊານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພາສາກາຍນັ້ນເປັນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນ ແລະຊັດເຈນວ່າເກີດອັນໃດຂື້ນໃນຄວາມສຳພັນຫຼາຍກວ່າຄຳເວົ້າຈາ ນັບຕັ້ງຕັ້ງວິທີການກອດ, ການຮັບຟັງ, ການຕອບຄຳຖາມ ລວມໄປຈົນເຖິງພາສາກາຍອື່ນໆ ສາມາດສະແດງເຖິງຄວາມຄິດທຸກຢ່າງຜ່ານຈິດໄຈຂອງບຸກຄົນນັ້ນ

ທຸກຄົນຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າສາຍຕາ ຫລືແມ່ນແຕ່ອາລົມຂອງຄູ່ຮັກຂອງເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມສື່ສານຫຍັງແດ່? ວັນນີ້ ແອັດມິນເລົ່າຂາວໄດ້ລວບລວມອາການພາສາກາຍ ທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກຳລັງແຕກຫັກ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕົວໂອ້ລົມກັນ, ເວົ້າຈາດ້ວຍຄວາມຈິງໄຈໄດ້ຫາກຈຳເປັນ

ການບິດເບືອນ/ແອບແຟງ
ເປັນສັນຍານສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ບົ່ງບອກວ່າຄວາມສຳພັນກຳລັງສິ້ນສຸດລົງໃນບໍ່ຊ້າ ການບິດເບືອນ ຫລືການແອບແຟງແມ່ນຕົວຢ່າງປົກກະຕິຂອງພາສາຮ່າງກາຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມດູໝິ່ນຂອງຄູ່ຮັກຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃນພຶດຕິກຳຂອງຄູ່ຮັກຂອງທ່ານ, ຄວນພະຍາຍາມຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອເຂົ້າໃຈປະເດັນຫຼັກທີ່ກຳລັງລົບກວນພວກເຂົາ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂມັນໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະສາຍເກີນໄປທີ່ຈະແກ້ໄຂ. 

ຂາດຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນຫ້ອງນອນ

ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພາສາດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ຄູ່ຮັກຂອງທ່ານບໍ່ພໍໃຈ ແລະຢາກອອກມາ ກໍ່ຄືການຂາດຄວາມສົນໃຈໃນຫ້ອງນອນ. ການມີເພດສຳພັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມເພີດເພີນ ແລະເມື່ອຄູ່ຮັກບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ເຊິ່ງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ມັນເປັນສັນຍານທີ່ຈະແຈ້ງວ່າເຂົາບໍ່ພໍໃຈກັບຄວາມສຳພັນ.

ໃຫ້ຄຳຕອບສັ້ນໆ

ຖ້າທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຄູ່ນອນຂອງທ່ານໃຫ້ ຄຳ ຕອບສັ້ນໆ, ໜຶ່ງ ຄຳ ຕໍ່ ຄຳ ຖາມຂອງທ່ານເຊັ່ນວ່າແມ່ນແລ້ວ, "ບໍ່ເປັນຫຍັງ", ແລະ "ບໍ່," ນັ້ນແມ່ນສັນຍານ ຄຳ ເວົ້າທີ່ຈະແຈ້ງວ່າຄວາມ ສຳ ພັນຂອງທ່ານຖືກ ນຳ ໄປໃນທາງທີ່ຜິດ. ມັນອາດຈະ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄູ່ນອນຂອງທ່ານຫຍຸ້ງຫລືເມື່ອຍ. ແຕ່ຖ້າ ຄຳ ຕອບສັ້ນໆຂອງພວກເຂົາມັກຈະເປັນສຽງທີ່ກັງວົນໃຈຫຼືດຸເດືອດ, ທ່ານສາມາດສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຜິດຫວັງ

ຄອຍກວດສອບເວລາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຫາກຄູ່ຂອງທ່ານສົນໄຈແຕ່ເບິ່ງໂມງເວລາ ຫລືໂທລະສັບຂອງເຂົາຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເພີດເພີນໄປກັບເວລາຢູ່ນໍາກັນນັ້ນບໍ່ແມ່ນສັນຍານທີ່ດີສຳລັບຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສຳພັນຫາກສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ກັບຄູ່ຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ຄຸ້ມຄ່າແກ້່ການຫວງແຫນ.

ພະຍາຍາມເອົາມືອອກຫ່າງ

ແນ່ນອນ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນມັກສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຂົາໃນທີ່ສາທາລະນະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຄູ່ຮັກຂອງທ່ານຫລີກລ້ຽງການຈັບມື ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານເອງ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກໍ່ລົບກວນເຂົາ. ລາວອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ທ່ານຄວນພະຍາຍາມຈັດການໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ

0 Comments