ຊົມທິວທັດໝູ່ບ້ານທີ່ສວຍງາມ ຈາກມູມສູງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ

ພາບມຸມສູງ ບັນດາບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕາມການຈັດສັນຂອງໂຄງການ ທີ່ເມືອງນາແລ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ຈາກຈຳນວນບ້ານທັງຫມົດ 27 ບ້ານ ມາລວມເປັນ 15 ບ້ານ ຈັດສັນໄດ້ດີ ທາມເລດີ ເຫມາະແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ
0 Comments