ຟຣີ!! ດາວໂຫລດ Baidu WiFi Hotspot ສຳລັບ ຄອມພິວເຕີ

Baidu WiFi Hotspot


"
 ເຮັດໃຫ້ພີຊີເປັນໄວຟາຍ ຮັອດສະປັອດ " 

ຫາກທ່ານມີມືຖື ຫລືອຸປະກອນອື່ນໆ ແລະຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຈາກຄອມພິວເຕີໃຫ້ສ້າງຮັອດສະປັອດໄປຍັງອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ແລະໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ ທ່ານສາມາດສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ WiFi ຂອງທ່ານເອງເພື່ອແຊຣ໌ກັບອຸປະກອນມືຖືຕ່າງໆ ຈາກນັ້ນເກັດເຈັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຈະສາມາດເບີ່ງເຫັນໄດ້ ແລະສາມາດຈັດການ ແລະຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນ ຫລືແມ່ນແຕ່ການຈຳກັດອຸປະກອນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຮັອດສະປັອດຂອງທ່ານ
Baidu WiFi Hotspot ເປັນໂປຣແກຣມຟຣີແວຣ໌ສຳລັບພີຊີ ຫລືແລັບທັອບ ທີ່ຮອງຮັບລະບົບ Windows 32 ບິດແລະ 64 ບິດ ຢູ່ໃນປະເພດ wifi / ບລູທູດ ແລະສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຟຣີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຊັອບແວຣ໌ທັງໝົດ


Download Here

0 Comments