ສາວພອນໂພສທ່າ ຜັກຂະແຍງພວມອອກດອກກາງທົ່ງນາ

ໂພສນີ້ຄາຍຄຽດເດີ ສ່ອງຊີວິດສາວພອນ ຄົນດັງທີ່ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ມື້ນີ້ ສາວພອນ ບອກ ຢູ່ໄຮ່ຢູ່ນາຄືເກົ່າ

ໂພສແຕ່ລະຮູບ ນອນສະບາຍກາງທົ່ງນາ ທ່າມກາງຜັກຂະແຍງທີ່ກຳລັງອອກດອກສີມ່ວງ

ຂໍ້ມູນຂ່າວ: http://laoedu.org/2019/5048

0 Comments