ສຸດຍອດພາບ!! ການປະກາດໜວດງາມນາໆຊາດ ແຕ່ລະຄົນບໍ່ທຳມະດາ

ໝວດເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ຄູ່ກັບຜູ້ຊາຍທຸກຄົນ ແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີໝວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຖ້າໃຜຢາກເຫັນໜວດທີ່ບໍ່ທຳມະດາ ກໍ່ຕ້ອງໄປເບີ່ງທີ່ງານ National Beard and Mustache Championships ເປັນການປະກາດໜວດງາມນາໆຊາດ ແຕ່ລະຄົນຖືວ່າສຸດຍອດກັນທັງນັ້ນເລີຍ...

ງານປະກາດໜວດງາມນີ້ແມ່ນຈັດຂື້ນທຸກໆປີ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນການໄວ້ໜວດ ໂດຍເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປະກາດນັ້ນຈະນຳໄປຊ່ວຍກຸສົນຫຼາຍອົງການ ແລະນີ້ກໍ່ເປັນພາບບາງສ່ວນຂອງການສະແດງໜວດງາມໃນການປະກວດຄັ້ງນີ້

ຂໍ້ມູນຈາກ: ທີ່ສຸດໃນໂລກ

loading...

0 Comments