ຄວາມແສບຂອງ ” ຍຸງ ” ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າມັນຮ້າຍກ໊າດສໍ່າໃດ


ເຖິງແມ່ນວ່າ ” ຍຸງ “ ຈະເປັນສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ມັນກັບສ້າງຄວາມລຳຄານໄຈໃຫ້ກັບເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທັງເປັນພາຫະນຳເຊື້ອໂລກມາສູ່ຄົນເຮົາອີກດ້ວຍ. ເຮົາຈຶ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາວິທີໃນການປ້ອງກັນ ແລະກຳຈັດຍຸງເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ງ່າຍດັ່ງທີ່ເຮົາຄິດເອົາໄວ້ ເພາະດ້ວຍຈຳນວນທີ່ມັນມີຫຼາຍເຫຼືອເກີນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນການຢາກທີ່ຈະກຳຈັດມັນໄດ້ທັງໝົດ ເຕັມທີ່ເຮົາກໍ່ພຽງແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າເປັນຄັ້ງໆໄປ

ມື້ນີ້ແອັດມິນຈຳເອົາພາບຄວາມແສບຂອງ ” ຍຸງ “ ມາໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງ ພວກມັນກ້າທ້າທາຍເຮົາຂະໜາດໃດ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດວ່າກຳຈັດມັນໄດ້ແຕ່ມັນກ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຄືວ່າເປັນຂອງຫຼິ້ນຂອງພວກມັນເທົ່ານັ້ນເອງ

1. ສະເປກຳຈັດຍຸງໂດຍສະເພາະ ແຕ່ເບິ່ງຍຸງໂຕນີ້ມັນທ້າທາຍສໍ່າໃດ


2. ເຈ້ຍປຽກທີ່ເຄືອບສານກັນຍຸງ ແຕ່ສົງໄສວ່າຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍພໍ


loading...

3. ອຸປະກອນຊິ້ນນີ້ມີສຳລັບທຸກຄົວເຮືອນ ມັນຄືຢາຈູດກັນຍຸງ ເພາະຄວັນມີສານຄອຍໄລ່ຍຸງ (ແຕ່ເບິ່ງຍຸງໂຕນີ້ດຸ໋)


4. ທ່ານລອງຕັ້ງຄຳຖາມກັບຕົວເອງເບິ່ງວ່າ ຖ້າເກີດມີຍຸງກັກປາກເພື່ອນຂອງທ່ານແບບນີ້ ທ່ານຈະຕົບຫລືປ່ອຍໃຫ້ຍຸງຮັບປະທານອາຫານຂອງມັນຕໍ່ໄປ


5. ພາບນາງແບບທີ່ສວຍງາມ ແລະສະເໝືອນຈິງ ແມ່ນແຕ່ຍຸງຍັງສົງສານເລີຍວ່າຂອງຈິງຫລືບໍ?


6. ສົງໄສຍຸງໂຕນີ້ຈະອ່ານໜັງສືບໍ່ອອກ ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຢາສີດຍຸງ


7. ຢາຈູດກັນຍຸງ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດອິຫຍັງກັບຍຸງໄດ້ເລີຍloading...

0 Comments