ແຈກສູດເດັດ!! ສູດຂ້າເພ້ຍ, ແປ້ງ ເພ້ຍກະໂດດ, ບົ້ງແມງໄມ້ຕ່າງໆ

ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ

ນຳເອົາຢາສູບປຸກໆຈຳນວນ 1 ກຳຕາຊິງ, ມາແຊ່ນໍ້າເຄິ່ງລິດ ແຊ່ໃຫ້ໄດ້ 8 ຊົ່ວໂມງ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ປັ້ນກາກຢາຖິ້ມເອົາແຕ່ນໍ້າຢາໄວ້

ວິທີຂ້າບົ້າ, ຂ້າເພ້ຍ ແລະຂ້າແມງໄມ້

ເອົານໍ້າປະມານ 20 ລິດມາ ຈາກນັ້ນເອົານໍ້າຢາສູບ 3 ບ່ວງແກງ, ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 3 ບ່ວງແກງ, ຊັນໄລ 1 ບ່ວງ, ເຫລົ້າຂາວ 3 ບ່ວງ

ທັງໝົດປະສົມນໍ້າ 20 ລິດ ແລ້ວນຳໄປຂ້າບົ້ງ, ຂ້າແມງໄມ້ທຸກຊະນິດໄດ້ເລີຍ

0 Comments