ອາວຸດສັງຫານໃຫມ່!! ໂດຣນ UAV ໄຮ້ຄົນຂັບຂອງ ສ ປປ ລາວ.

ໃນປະຈຸບັນເທັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມ ຫລືທີ່ເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ: ໂດຣນ ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ມີການໃຊ້ງານໃນພາກສ່ວນພົນລະເຮືອນ ແລະນຳໃຊ້ເຮັດພາລະກິດທາງການທະຫານ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ເຊິ່ງຄວາມສາມາດຂອງຍຸດໂທປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຄົນນັ້ນບໍ່ສາມາດເຮັດ ແລະນີ້ກໍ່ເປັນຄວາມສາມາດຂອງໂດຣນ ໂດຍທີ່ຄົນເຮົານັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາຊີວິດໄປສ່ຽງກັບພາລະກິດ ຫລືໜ້າທີ່ໆຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ

ເມື່ອເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຄືແນວນັ້ນ ກອງທັບລາວເຮົາແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ ແລະກໍ່ສ້າງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ງານດວ້ຍການໃຊ້ UAV ເຊິ່ງມີການເປີດເຜີຍອອກມາແບບຄ່າວໆ

ຈາກຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າການພັດທະນາໂດຣນີ້ ແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນພາລະກິດຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະທາງການທະຫານບາງສ່ວນ

loading...

0 Comments