UltraISO 9.7.5.3716 (19.12.2020) [Full] ໂປຣແກຼມຈັດການໄຟລ໌ ISO

UltraISO 9.7.5.3716

UltraISO ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຮອງຮັບເກືອບທຸກຮູບແບບຂອງແຜ່ນ CD / DVD / BD-ROM (ISO, BIN, NRG, CDI ເປັນຕົ້ນ) ແນ່ນອນທ່ານສາມາດຂຽນ Image ລົງແຜ່ນດິດສ ສ້າງແຟຊໄດຣໄວ້ບູສໄດ້ ອິນເຕີເຟຊຄຣາຊິກມີຄຸນສົມບັດຫຼາກຫຼາຍ ຂະໜາດກະທັດຮັດ


ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຮອງຮັບ:
- Windows XP 
- Windows 7 
- Windows 8.1 
- Windows 10 

ດາວໂຫລດ


0 Comments