ຈັບໄດ້ແລ້ວ!! ຄົນທີ່ລົງມືຂ້າ 2 ແມ່ເຖົ້າ


ຈັບໄດ້ແລ້ວ ຄົນທີ່ລົງມືຂ້າ 2 ແມ່ເຖົ້າ ທີ່ບ້ານນາຊອນ ເມືອງຊະນະສົມບູນ


ອັນນີ້ແຫລະເພິ່ນວ່າ ຮູ້ໜ້າບໍ່ຮູ້ໄຈ...
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກເພຈ: ຂ່າວວັນໃໝ່

0 Comments