ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍຊິຈາກໄປໄວປານນີ້ ອິຕົນລູກກໍ່ຍັງນ້ອຍໆຢູ່


ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງທ່ານໄປສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າພຸ້ນເດີ ຜຸ້ເຮັດຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳຢ່າງສະສົມ 

ເຫດຜົນທີ່ຜູ່ກ່ຽວເສຍຊີວິດ ແມ່ນລາວໄດ້ອອກໄປຊອກຢູ່ຫາກິນໃນປ່າ ຖືກຄົນຮ້າຍຍິງຕາຍແລ້ວຝັງອຳພາງສົບໄວ້ໃນປ່າ


ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວ ທີ່ສູນເສຍຜູ້ເປັນເສົາຫຼັກຂອງຄອບຄົວໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ!!

0 Comments