ສອນແຕ່ງຮູບງ່າຍໆ ດ້ວຍ Lightroom CC ເທິງມືຖື📱

 


#ແຈກວິທີການປັບແຕ່ງຮູບງ່າຍໆ ດ້ວຍແອັບ Lightroom mobile 

ໂທນດາກໆ ຜິວສີສົ້ມໆ ອອກນໍ້າຕານໜ້ອຍ1

ສຳລັບຂັ້ນຕອນການປັບແຕ່ງ ແມ່ນເບີ່ງຕາມພາບປະກອບທີ່ລະຂັ້ນຕອນເລີຍ...

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ຂັ້ນຕອນທີ 2

ຂັ້ນຕອນທີ 3

ຂັ້ນຕອນທີ 4

ຂັ້ນຕອນທີ 5

ຂັ້ນຕອນທີ 6


ຂັ້ນຕອນທີ 7

ຂັ້ນຕອນທີ 8

ຂັ້ນຕອນທີ 9

ຂັ້ນຕອນທີ 10


0 Comments