DirectX Version Checker v 1.2 ຟຣີ!!! 
DirectX Version Checker ເປັນຍູທິລິຕີຂະໜາດນ້ອຍ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບເວີຊັ່ນຂອງ DirectX ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ໂປຣແກຣມຍັງສາມາດກວດສອບເວີຊັ່ນ DirectX, DirectX Debug Levels, ອຸປະກອນ DirectInput, ຕົວກັ່ນກອງ DirectShow, ຄອມເພດເຊີວິດີໂອທັງໝົດ ແລະຄອມເພດເຊີສຽງ ກິນຄວາມຈຳໜ້ອຍ ແລະໃຊ້ງານງ່າຍ

ຂໍ້ມູນໄຟລ໌
ຊື່ໄຟລ໌: DirectX Version Checker
ເວີຊັ່ນ: 1.2 
ຂະໜາດໄຟລ໌: 304 KB
ປະເພດໄຟລ໌: exe

0 Comments