ງົວແປກປະຫຼາດສາຍພັນໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ


ກຄົນຄົງຈະຮູ້ຈັກສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ງົວ ຊຶ່ງມີຢູ່ເກືອບຈະທຸກທີ່ໃນໂລກນີ້ ແລະກໍ່ມີຫຼາຍສາຍພັນອີກດ້ວຍ ຖ້າຫາກຢູ່ຕາມຊົນນະບົດ ຫລືນອກຕົວເມືອງ ກໍ່ຄົງຈະເຫັນງົວ ເຊິ່ງງົວທີ່ຈະນຳສະໜີນີ້ ແລະງົວທີ່ວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ງົວສາຍພັນທີ່ເຮົາເຫັນກັນຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ນີ້ຄືງົວທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນງົວທີ່ມີສາຍພັນແປກປະຫຼາດທີ່ສຸດໃນໂລກ ໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ...
ນີ້ຄືງົວສາຍພັນແປກປະຫຼາດອີກສາຍພັນໜຶ່ງຂອງໂລກ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ງົວວາຕູຊີ  (Watusi cow) ງົວປະເພດນີ້ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນທະວີບອາຟຣິກກາ ແລະເປັນງົວທີ່ມີສາຍພັນທີ່ມີມາແຕ່ເຫີງຍາວນານກ່ອນຍຸກສະຕິວັດ ແລະດ້ວຍລັກສະນະສະເພາະບໍ່ຄືໃຜ ເຊິ່ງມີເຂົາແຫຼມຍາວຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍເຂົາຂອງມັນອາດຈະມີນຳໝັກໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 45 ກິໂລກຼາມໃນແຕ່ລະຂ້າງ (ລວມໆກັນກໍ່ 90 ກິໂລກຼາມ)
ຢູ່ພາຍໃນເຂົາຂອງງົວຊະນິດນີ້ຈະເປັນໂພງພາຍໃນ ແລະມີໂຄງສ້າງແບບຮັງເຜິ້ງ ໂດຍເຂົາຂອງມັນມີໄວ້ສະລັບຕໍ່ສູ້ ແລະນອກຈາກນີ້ຍັງມີໄວ້ຊ່ວຍໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອີກດ້ວຍ ຖືວ່່ເປັນງົວທີ່ມີລັກສະນະຂອງເຂົາທີ່ແປກປະຫຼາດຫຼາຍ
ຂໍ້ມູນຈາກ: ที่สุดในโลก.com


0 Comments