ສຸດສົງສານ!! ເປັນຄູອາສາມາຫຼາຍປີຕ້ອງຈຳໄຈລາອອກຂໍອະນຸຍາດແດ່ເດີນ້ອງເອື້ອຍອົດສົງສານບໍ່ໄດ້ລະຕ້ອງລະບາຍອອກມາຂໍໃຫ້ນ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ໄວ້ໆເດີເສຍດາຍທີຮຽນມາທີສ້າງຜົນງານມາໄດ້ຫຼາຍປີີ


ສຸດທ້າຍກະຕ້ອງໄດ້ລາຄູອະສາໃຜໃຈດີລະຊ່ວຍໄດ້ເດີຊວງໄລຍະຫາວຽກໃໝ່ແຊຣຊ່ວຍແດ່່ຖ້າເອື້ອຍໄດ້ເປັນຄູສອນກະຈະປະມານີ້ລະເອື້ອຍກະຈົບຄູສາຍພາສາອັງກິດລະບົບ11+3ຊັ້ນສູງຈົບປີ2013
ສະໝັກລັດຫຼາຍປີແຕ່ບໍ່ມີວິແວວເລີຍຕັດສິນໃຈຊອກເຮັດວຽກທົ່ວໄປເສຍດາຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕົນເອງຮຽນມາບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນອາຊີບທີ່ຕົນເອງມັກ.

ຂໍ້ມູນຈາກເຟຊບຸກ: Miphew Yeese

0 Comments