ເລື່ອງແປກ ຊາຍທີ່ສູງ-ໄຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຍີ່ປຸ່ນ ປີ 1890 (ມີຄລິບ)

 


ເລື່ອງແປກ ຄົນຍັກຍີ່ປຸ່ນ ສູງ ໃຫຍ່!! (Big Man Japan)

ຄລິບແປກວິດີໂອພົບຊາຍທີ່ມີຮ່າງລຳຕົວໃຫຍ່ ສູງກວ່າຄົນຂີ້ມ້າ ບາງຄົນກ່າວວ່າເປັນວິດີໂອລັບຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນເລື່ອງແປກ ຖ້າເປັນຈິງຊາຍຮ່າງຍັກຄົນນີ້ອາດເປັນຄົນທີ່ມີລຳຕົວໃຫຍ່ ແລະສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະຍັງຄົ້ນພົບດາບຊາມູໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເລື່ອງນີ້ຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ຫລືບໍ

 

ກົດຮັບຊົມຄລິບວິດີໂອ


ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: madooded.blogspot.com, en.youturn.in

0 Comments