ແຈ້ງການດ່ວນໆ!! ປິດຕະຫຼາດອົດຊີ ເນື່ອງຈາກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແຈ້ງການດ່ວນເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຂອງພວກເຮົາດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະໄດ້ທຳການປິດຕະຫຼາດ ເພື່ອສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ.
ໃນວັນທີ 14-15/09/2021 ເລີ່ມເວລາ 08:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະກັບມາເປີດປົກກະຕິໃນວັນທີ 16/09/2021 ເລີ່ມເວລາ 00:00 ໂມລ ແມ່ນພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ເລີ່ມເອົາເຄື່ອງໄປໄວ້ໄດ້…

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍທຸກທ່ານໄວ້ວາງໃຈ ໃນມາດຈະການຂອງພວກເຮົາ.


ຂໍ້ມູນຈາກ


0 Comments