ແຈ້ງຂ່າວ!! ເຂື່ອນລຳຊຽງໄກ ແຕກແລ້ວ

 


Breaking​ news​ ເວັບໄຊ​ Thaipost ລາຍງານ​ໃນເວລາ​ 19:53 ໂມງ​ ຂອງວັນທີ​ 26​ ກັນຍາ​ 2021​ ຜ່ານມານີ້ວ່າ:

ເຕືອນຊາວໂຄຣາດວ່າ ເຂື່ອນລຳຊຽງໄກ ແຕກແລ້ວ​ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດລຸ່ມໃຫ້ຟ້າວອົບພະຍົກຂຶ້ນທີ່ສູງ...

ອ່ານເພີ່ມທີ່: https://www.thaipost.net/main/detail/117929


0 Comments