ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍອ່ານຂ່າວແລ້ວພົບວ່າເດັກນ້ອຍບໍ່ຄວນຈ້ອງຢູ່ກັບໜ້າຈໍມືຖືດົນໆ ເພາະຈະກະທົບຕາສາຍຕາໄດ້ ນອກຈາກຈະສ່ຽງສາຍຕາສັ້ນ ຫລືອາດສ່ຽງສະມາທິສັ້ນແລ້ວ ຍັງສ່ຽງຕາເຫລ່ໄດ້ກົດອ່ານເພີ່ມເຕີມທີ່: https://www.sanook.com