ສ່ອງວິຖີ່ຊີວິດ ຂອງຊົນເຜົ່າມາໄຊ ໃນເຄນຍາພາບບັນຍາກາດວິຖີ່ຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າມາໄຊ ປະກອບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ຕິດກັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດມາໄຊ ມາຣາ (Masai Mara National Reserve) ໃນເຄນຍາ

About Vanh SPP

0 Comments:

Post a Comment