ມື້ນີ້(14/11/2021) ເດັກນ້ອຍຕິດ covid-19 ເພີ່ມໃຫມ່ +20 ຄົນ


ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕິດເຊື້ອປະຈຳວັນທີ 14/11/2021 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ . ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 490 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍ 20 ຄົນ. ເຊີ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້່:

1. ໂຮງງານ ມີ 112 ກໍລະນີ (ໂຮງງານຕັດຫຍິບມາຢາເກັນ ບ້ານພະ ່ ຂາວ: 110, ໂຮງງານ Mascot: 1, ໂຮງງານລາວຢາມາຄິ: 1)

2. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 40 ກໍລະນີ (ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ ກອງທັບ: 9)

3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 31 ກໍລະນີ ່

4. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 27 ກໍລະນີ _(ບໍລິສັດສຸວັນນີການຄ້າ: 4, ການບິນລາວ: 2, ທະນາຄານ JDB: 1, ່ທະນາຄານການຄ້າ: 1, ທະນາຄານໃຕ້ຫົວນ:1).

5. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 25 ກໍລະນີ

6. ພະນັກງານລັດ ມີ 11 ກໍລະນີ 7. ພະນັກງານຮ້ານນວດ/ເສີມສວຍ/ສະປາ ມີ 7 ກໍລະນີ

8. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 3 ກໍລະນີ (ຮ້ານເອັມເຄ: 1).

9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 5 ກໍລະນີ ່

10. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 4 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 103: 2) ່

11. ສະຖານທູດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ສະຖານທູດໄທ ແລະ ສະຖານທູດອິນໂດເນເຊຍ)

12. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 18 ກໍລະນີ

13. ກໍາມະກອນ ມີ 33 ກໍລະນີ (ແຄ້ມກໍ່ສ່າງ ຄວສ, ບ້ານວັດນາກ: 8) ່

14. ຫວ່າງງານ ມີ 94 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 3)

15. ເດັກ ມີ 20 ກໍລະນີ

16. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 16 ກໍລະນີ

17. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 41 ກໍລະນີ

ຂໍ້ມູນ: laohotnews.com

0 Comments