ລະບາດໜັກ!!! ລາຍງານຜົນກວດຜູ້ຕິດເຊື້ອ ວັນທີ 18 /11/2021


ລາຍງານຜົນກວດ ວັນທີ: 18 /11/2021 ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 
ກວດຕົວຢ່າງທັງໝົດ 548 ຕົວຢ່າງ
ຜົນບວກທັງໝົດ 94 ຕົວຢ່າງ
ປະເພດຕົວຢ່າງ

ຜູ້ສຳພັດໃກ້ສິດ 406 (ບວກ 86 )ຊຸມຊົນ
ນຳເຂົ້າຈາກພາຍໃນປະເທດ 108 ຕົວຢ່າງ ( ບວກ 08 )
ທົ່ວໄປ 18 ຕົວຢ່າງ (ບວກ 00)
ແຮງງານ 08 ຕົວຢ່າງ (ບວກ 0 )

## ກວດດ້ວຍຊຸດກວດແບບໄວ 8 ຕົວຢ່າງ (ຜົນບວກ 00 )

ຂໍ້ມູນ: Laos News Station

0 Comments