(16 ພະຈິກ 2021) ຕື່ມອີກ 2 ບ້ານ ຄື ບ້ານສວນ ແລະ ບ້ານຖໍ້າລອດ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຫ້າມປະຊາຊົນອອກຈາກເຮືອນແລະທີ່ພັກອາໄສ


ຂໍ້ມູນ: News.XBL