ເມືອງໄຊຍະບູລີ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຕື່ມອີກ 2 ບ້ານແລ້ວ

 


(16 ພະຈິກ 2021) ຕື່ມອີກ 2 ບ້ານ ຄື ບ້ານສວນ ແລະ ບ້ານຖໍ້າລອດ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຫ້າມປະຊາຊົນອອກຈາກເຮືອນແລະທີ່ພັກອາໄສ


ຂໍ້ມູນ: News.XBL

0 Comments