ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆກັນເດີ ຢາປົວໂຄວິດ-19 ເພື່ອຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້

 ນີ້ເດີຢາປິ່ນປົວ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ ແມ່ນກິນຢາສາມຢ່າງນີ້ດີປານປິດຖິ້ມ 

ບໍ່ເກີນສາມມື້ ກິນຢ່າງລະເມດ ສາມເວລາຕໍ່ມື້ຈົບເລີຍ
0 Comments